Đăng nhập   | Đăng ký  |  Thanh toán |  0 sản phẩm
 
Tiểu Đường Lâu Năm
Giá bán:  $55.00
Số lượng:      
 
Thông tin
Thành Phần
Đánh Giá
Khi bị tiểu đường trên 3 năm thì dùng GLP, còn khi có triệu chứng tiểu đường cao thì dùng GLUCO RESISTANCE. 
Có thể uống từ 2 đến 3 viên mỗi ngày 2 lần trước bữa ăn. Nếu có chích INSULIN thì phải cách trước hoặc sau 2 tiếng.
Kết quả trị liệu rất tốt, không có phản ứng phụ
SẢN PHẨM KHÁC